Zpět

Demografické údaje

Dolní Benešov v historii několikrát ztratil statut města, avšak naposledy mu byl navrácen Parlamentem ČR 1. 2. 1996. Ke kulturním památkám ve městě patří především kostel sv. Martina s kaplí z roku 1669 a věží postavenou v r. 1861, kaple sv.Kříže ze 70 let 19.století a zámek ze 16.století, přestavěný v 19. a 20. století. Součástí zámeckých budov je obřadní síň a zámecká kaple, která slouží jako muzeum. Vedle cechovních insignií jsou zde vystaveny originály barokních soch Immaculaty a Jana Nepomuckého. Okolí zámku tvoří anglický park z přelomu 19. a 20. století, z části obklopený hradbami.

Z kulturních zařízení postavených ve 20. století je nejvýznamnější kulturní dům z počátku 20. století na náměstí Svobody a později postavený nový kulturní dům na Opavské ulici z roku 1986. Kulturním akcím taktéž slouží zámecký park, obřadní síň, která je využívána k výstavám a koncertům. Město reprezentuje u nás i v zahraničí Městský orchestr mladých pod vedením p. Richarda Nováka.

Průmysl je ve městě nejvíce zastoupen strojírenským průmyslem -  výroba armatur, těžebním průmyslem - těžba štěrku, potravinářským průmyslem -  výroba uzenin, ovocných nápojů pekárenské výrobky, chovem ryb. Dále je zde významně zastoupeno i drobné podnikání v odboru obchodu, cestovního ruchu, dřevozpracujícího podnikání atd. 

Počet domů
Dolní Benešov
565
Dolní Benešov, část Zábřeh
170

Počet obyvatel
Celkem
4083
Dolní Benešov
3369
část Zábřeh
714

Velikost města
Rozloha Dolní Benešov   
1074 ha
Zemědělská půda
671 ha
Lesní pozemky
17 ha
Vodní plocha
223 ha
Zastavěná plocha47 ha
Ostatní plocha
117 ha

část Zábřeh
  405 ha
Zemědělská půda            
279 ha
Lesní pozemky3 ha
Vodní plocha18 ha
Zastavěná plocha10 ha
Ostatní plocha95 ha

Demografické údaje

Složení obyvatelstva Dolního Benešova k 01.01.2016
muži1 667
ženy1 702 

Složení obyvatelstva části Zábřeh k 01.01.2016
muži  350
ženy364

Věkový průměr obyvatel
muži40,08
ženy 43,67 


Zavřít