Zpět

Aktuality

31.8. 2006

Dolnobeneąovský zpravodaj - Září - Říjen

Dne 1. září vyąel Dolnobeneąovský zpravodaj v novém grafickém zpracování. Jeho cena se zatím nemění a zůstává 10,- Kč

Podrobnosti

13.10. 2006

Informace o likvidaci autovraků

Město Hlučín ve spolupráci s firmou ŽDB GROUP a.s. Bohumín uskuteční sběr autovraků (vozidel určených k likvidaci).<br /> <br /> Podrobnosti naleznete zde

Podrobnosti

13.10. 2006

Nová verze webové prezentace města

Dnes byla spuątěná nová webová prezentace naąeho města.<br /> Průběľně se budeme snaľit doplňit vąechny chybějící informace.<br /> <br /> Děkujem za pochopení.

Podrobnosti

13.10. 2006

Podzimní koncert

Kulturní dům Dolní Beneąov zve vąechny příznivce na koncert Městského orchestru mladých.<br /> <br /> Podrobnosti naleznete zde

Podrobnosti

13.10. 2006

13.10. 2006

Volby do zastupitelstev obcí a do senátu 2006

Kdy: 20. a 21. října 2006<br /> <br /> pátek: 14:00 - 22:00<br /> sobota: 08:00 - 14:00<br /> <br /> podrobnosti naleznete zde

Podrobnosti

16.10. 2006

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU - NOVÁ TEL. ÚSTŘEDNA

Váľení spoluobčané, v minulém měsíci byla dána do provozu nová automatická telefonní ústředna městského úřadu. Pro lepąí a rychlejąí komunikaci vám chceme sdělit pár informací, jak vyuľít výhody této ústředny:

Podrobnosti

21.10. 2006

Volby do zastupitelstev obcí

Výsledky hlasování naleznete v sekci "Politika - Volby 2006".

Podrobnosti

23.10. 2006

Volby do senátu 2006 (1. kolo) - výsledky

Odkaz na výsledky hlasování naleznete v podrobnostech.

Podrobnosti

30.10. 2006

Volby do senátu 2006(2. kolo) - výsledky

Odkaz na výsledky hlasování naleznete v podrobnostech.

Podrobnosti

31.10. 2006

P O Z V Á N Í

Ve středu 8.listopadu 2006 v 16.00 hodin se koná v obřadní síni MěÚ v Dolním Beneąově USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ zastupitelstva města Dolní Beneąov

Podrobnosti

9.11. 2006

Zvolení starosty, místostarosty a radních města Dolní Beneąov

Dne 8.11.2006 v 16,00 hodin se konalo v obřadní síni městského úřadu Ustavující zasedání zastupitelstva města Dolní Beneąov, na kterém byl zvolen starostou města pan Martin ©tefek, místostarostou byl zvolen Ing. Richard Spruch, dále byli zvoleni daląí tři členové rady města a to Mgr. Josef Hartoą, Mgr. Jiří Krömer a Ing. Jaroslav Manderla. Daląí zasedání zastupitelstva města se bude konat dne 18.12.2006 v 16 hodin v obřadní síni městského úřadu.

Podrobnosti

13.11. 2006

I.Adventní koncert v kostele sv. Martina 3.12.2006 17:00

(skladby P.J.Vejvanovského) Účinkují: Hlučínský smíąený sbor, Komorní orchestr P.J.Vejvanovského, dirigent Jan Dajč, po koncertu bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Podrobnosti

13.11. 2006

II. Adventní koncert v kostele sv. Martina 10.12.2006 15:30

(Thuri, Furé, Duruflé, Dupré a daląí autoři) Účinkují: Smíąený sbor p.C.Lelka, Dechový kvintet a daląí účinkující

Podrobnosti

13.11. 2006

III. Adventní koncert - Vánoční koncert v kulturním domě 17.12.2006 16:30

Účinkuje Městský orchestr mladých, diriguje Richard Novák Vstupenky s místenkou v předprodeji v KD

Podrobnosti

13.11. 2006

Kolona 1.12.2006

Taneční závěrečná, hraje hudební skupina Klasik, vstupenky s rezervací míst v KD Dolním Beneąově

Podrobnosti

13.11. 2006

Výběrové řízení - vedoucí odboru výstavby

Město Dolní Beneąov vyhlaąuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího odboru výstavby a dopravy Městského úřadu v Dolním Beneąově

Podrobnosti

4.12. 2006

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2007

voda pitná(vodné) 23,30 Kč voda odvedená(stočné) 21,11 Kč cena včetně DPH/m&sup3;

Podrobnosti

9.12. 2006

Mikuláąská nadílka pro děti a mládeľ

Zveme vąechny děti a mládeľ na miuláąskou nadílku, která se bude konat v sobotu 9.12.2006 v kulturním domě. Připravena je pro vás nadílka, diskotéka a soutěľe, hlavní výhrou je velký dort. Vstupné je zdarma.

Podrobnosti

11.12. 2006

OZNÁMENÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU MSK

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava se sídlem 28. října 117, Moravská Ostrava oznamuje,ľe ke dni 8.12.2006 doąlo k ukončení rekonstrukce budovy &#8222;F&#8220; Krajského úřadu. Při této příleľitosti ve dnech 11.12.2006 &#8211; 31.1.2007 bude probíhat stěhování odborů.

Podrobnosti

18.12. 2006

P O Z V Á N Í NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

V pondělí 18.prosince 2006 v 16.00 hodin se koná v obřadní síni MěÚ v Dolním Beneąově 2. zasedání zastupitelstva města Dolní Beneąov.

Podrobnosti

20.12. 2006

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ NA RYNKU

sobota 23. prosince 2006 od 14.30 na náměstí C.Lelka Účinkuje: Dechová hudba Josefa Postulky Dětský pěvecký sbor NEZMAR ®IVÝ BETLÉM Teplé občerstvení &#8211; grog, svařené víno, medovina, dobrá předvánoční nálada atd.

Podrobnosti

20.12. 2006

TĚ©ÍME SE NA VÁNOCE

Vánoční koncert ZU© Dolní Beneąov a dětského pěveckého sboru NEZMAR Výstava výtvarných prací výtvarného oboru ZU© Od 15 hodin v obřadní síni na zámku.

Podrobnosti
Zavřít