Zpět

Novela zákona o pozemních komunikacích - chodníková novela

6.11.2009

Vážení občané,

 

v letošním roce začala platit novela zákona o pozemních komunikacích, která mimo jiné přenáší zodpovědnost za úraz na chodníku na jeho vlastníka, kterým je ve většině případů obec.

Novela byla v médiích prezentována především jako povinnost obcí odklízet z chodníků sníh. A přitom tato povinnost není v zákoně vůbec výslovně zmíněna. Pouze se přenáší zodpovědnost za majetek a škody na něm způsobené na toho, komu patří.

Začíná zimní období, kdy tato problematika nabývá na významu více než v jiných obdobích roku. Naše město se od problému neobrací zády. Máme vypracován harmonogram zimní údržby místních komunikací, který řeší odklízení sněhu na chodnících a místních komunikacích postupně od nejdůležitějších po méně frekventované.

Je zcela zřejmé, že ani při nasazení veškeré techniky a lidí není možné, aby chodníky byly uklizeny v celém městě najednou nebo v krátkém časovém úseku.

V našem městě přetrvává chvályhodná tradice, kdy lidé zametají chodníky a odklízejí sníh před svými nemovitostmi. Prosíme proto tyto zodpovědné občany, aby pochopili situaci pracovníků města a dle svých možností se do odklízení sněhu i nadále zapojili.

 

Děkujeme.

Zavřít