Zpět

Úřední deska

Úřední deska - Všeobecné

Číslo Popis
083/2018 Pozvání na 2. zasedání zastupitelstva města. Vyvěšeno 5.12.2018, sejmuto 14.12.2018
082/2018 SMVaK –oznámení o změně ceny vodného a stočného, vyvěšeno 30.11. sejmuto 17.12.2018
078/2018 Záměr pronájmu pozemku, vyvěšeno 27.11.2018, sejmuto 17.12.2018
075/2018 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy – projednávání přestupků, vyvěšeno 13.11.2018, sejmuto 31.12.2022
073/2018 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy – sociálně právní ochrana dětí, vyvěšeno 13.11.2018, sejmuto 31.12.2022
058/2018 SPÚ: nabídka pozemků k pronájmu, vyvěšeno 3.10.2018, sejmuto 6.2.2019
057/2018 ÚZSVM: Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků, vyvěšeno 3.10.2018, sejmuto 3.10.2028
018/2018 Oznámení o zahájení geodetických prací, vyvěšeno 5.4.2018, sejmuto 15.12.2018

Úřední deska - Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu

Číslo Popis
081/2018 SOMH – Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022, vyvěšeno 26.11., sejmuto 12.12.2018
080/2018 Návrh rozpočtu města Dolní Benešov na rok 2019, vyvěšeno 27.11.2018, sejmuto 31.12.2018
079/2018 Schválený rozpočet r.2018, vč.úprav a plnění k 31.10.2018, vyvěšeno 27.11.2018, sejmuto 31.12.2018
071/2018 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska do roku 2023, vyvěšeno 12.11.2018, sejmuto 18.12.2018
070/2018 NÁVRH ROZPOČTU Sdružení obcí Hlučínska na rok 2019, vyvěšeno 12.11.2018, sejmuto 18.12.2018
068/2018 Návrh rozpočtu Výnosů a Nákladů Kulturní dům Dolní Benešov na rozpočtový rok 2019, vyvěšeno 25.10.2018, sejmuto 31.12.2018
067/2018 Návrh rozpočtu Výnosů a Nákladů MŠ Dolní Benešov na rozpočtový rok 2019, vyvěšeno 25.10.2018, sejmuto 31.12.2018
066/2018 Návrh rozpočtu Výnosů a Nákladů ZŠ Dolní Benešov na rozpočtový rok 2019, vyvěšeno 25.10.2018, sejmuto 31.12.2018
065/2018 Návrh - střednědobý výhled rozpočtu Kulturní dům Dolní Benešov na léta 2020-2022, vyvěšeno 25.10.2018, sejmuto 31.12.2018
064/2018 Návrh - střednědobý výhled rozpočtu MŠ Dolní Benešov na léta 2020-2022, vyvěšeno 25.10.2018, sejmuto 31.12.2018
063/2018 Návrh - střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Dolní Benešov na léta 2020-2022, vyvěšeno 25.10.2018, sejmuto 31.12.2018
059/2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018 města Dolní Benešov, vyvěšeno dne 5.10.2018, sejmuto 31.12.2018
037/2018 Závěrečný účet města za rok 2017(část A),vyvěšeno dne 4.7.2018, sejmuto dne 31.7.2019
037/2018 Závěrečný účet města za rok 2017(část B),vyvěšeno dne 4.7.2018, sejmuto dne 31.7.2019
034/2018 Informace SOH o schválení: Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2018, Rozpočtová opatření Rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska, Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2017 a schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska do roku 2
027/2018 SOMH – oznámení o zveřejnění ekonomických informací, vyvěšeno 16.5.2018, sejmuto 31.12.2018
Zavřít