Zpět

Úřední deska

Úřední deska - Všeobecné

Číslo Popis
041/2020 Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vyvěšeno: 10.8.2020, sejmuto 17.8.2020
040/2020 Mimořádné opatření č.18/2020, vyvěšeno:7.8.2020, sejmuto 24.8.2020
039/2020 Oznámení o konání veřejného projednání, vyvěšeno 3.8.2020, sejmuto 20.8.2020
038/2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů 2020, vyvěšeno 31.7.2020, sejmuto 12.10.2020
037/2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, vyvěšeno 31.7.2020, sejmuto 31.12.2022
036/2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vyvěšeno:28.7.2020, sejmuto 14.8.2020
023/2020 Výzva k předkládání žádostí na zjištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Dolní Benešov v rámci Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, vyvěšeno 18.5.2020, sejmuto
013/2020 Oznámení Svazku obcí Mikroregionu Hlučínska, vyvěšeno 2.4.2020,sejmuto 31.12.2020
003/2020 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - TJ D. Benešov, vyvěšeno 7.1.2020, sejmuto 31.1.2021
002/2020 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - FC D.Benešov, vyvěšeno 7.1.2020, sejmuto 31.1.2021

Úřední deska - Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu

Číslo Popis
031/2020 Rozpočtová opatření města č. 3, 6/2020, vyvěšeno 26.6. 2020, sejmuto 31.12.2020
030/2020 Závěrečný účet města D. Benešov za rok 2019 (část 1), vyvěšeno 23.6.2020, sejmuto 30.6.2021
030/2020 Závěrečný účet města D. Benešov za rok 2019 (část 2), vyvěšeno 23.6.2020, sejmuto 30.6.2021
030/2020 Závěrečný účet města D. Benešov za rok 2019 (část 3), vyvěšeno 23.6.2020, sejmuto 30.6.2021
024/2020 Oznámení Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, vyvěšeno 19.5.2020, sejmuto bez omezení
009/2020 Rozpočtová opatření města č. 1(2/2020) , vyvěšeno: 18.2.2020, sejmuto 7.5.2020
Zavřít