Zpět

Formuláře

Soubory ke stažení

Název souboru Formát Velikost
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí- u staveb povolených do 31.12.2006 doc 24,064 kb
01.Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby docx 34,289 kb
02.Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území docx 33,807 kb
03.Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území docx 33,22 kb
04.Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků docx 33,736 kb
05.Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu docx 33,516 kb
06.Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení docx 35,497 kb
07.Žádost o územní souhlas docx 34,098 kb
08.Ohlášení stavby docx 34,676 kb
09.Žádost o stavební povolení docx 34,477 kb
10.Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora docx 34,706 kb
11.Oznámení užívání stavby docx 35,071 kb
12.Žádost o vydání kolaudačního souhlasu docx 34,881 kb
13.Žádost o povolení předčasného užívání stavby docx 35,267 kb
14.Oznámení změny v užívání stavby docx 34,018 kb
15.Ohlášení odstranění docx 35,288 kb
Doklad o informování vlastníků sousedních pozemků u staveb ohlašovaných doc 23,552 kb
Povinnosti stavbyvedoucího a stavebního dozoru doc 28,672 kb
Souhlas vlastníka pozemku /stavby / zařízení (v případě, že je odlišný od žadatele), na němž má být záměr uskutečněn, daný na podkladě dokumentace stavby, obsahující identifikaci pozemku / stavby / záměru žadatele, doložený jeho ověřeným podpisem doc 27,136 kb
Souhlas vlastníka sousedního pozemku /stavby / zařízení, daný na podkladě dokumentace stavby, obsahující identifikaci pozemku / stavby / záměru žadatele, doložený jeho podpisem doc 26,624 kb
Výslovný souhlas dotčeného orgánu se zjednodušeným řízením doc 26,624 kb
Výslovný souhlas se zjednodušeným řízením účastníka řízení, který má vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, jež jsou předmětem územního doc 27,136 kb
Zavřít