Zpět

Obecně závazné vyhlášky

číslo vyhlášky popis vyhlášky soubor
2017/01 OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstřaňování komunálních odpadů
2016/03 OZV č. 3/2016, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města
2016/02 OZV č. 2/2016, kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2016/01 OZV č. 1/2016 o nočním klidu
2015/03 OZV č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2015/02 Nařízení města č. 2/2015 – Tržní řád
2015/01 OZV č. 1/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení a obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním
2014/01 OZV č. 01/2014, kterou se mění a doplňuje OZV č. 03/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2013/03 OZV č. 2013/03, kterou se mění a doplňuje OZV č. 02/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2013/02 OZV č. 2013/02 města Dolní Benešov, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě
2013/01 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o ochraně nočního klidu
2012/02 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 (o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)
2012/01 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 (o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města)
2011/02 Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností
2011/01 Obecně závazná vyhláška OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
2010/04 OZV o místních poplatcích
2013/03 Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 (o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)
2013/02 Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městě
2008/01 OZV požární řád města Dolní Benešov
2007/04 OZV - o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je zakázáno provozování výherních hracích přístrojů
1993/01 OZV o úpravě značení místních komunikací a veřejných prostranství
2007/01 OZV o podmínkách a provádění sociální politiky města
1996/02 OZV o stanovení městské zóny se zvláštním požadavkem na druh paliva pro malé zdroje znečišťování ovzduší v Dolním Benešově
2006/02 OZV kterou se mění OZV č. 2005/02 Požární řád města Dolní Benešov
2010/03 OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
2010/02 OZV omezující opatření a povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Dolní Benešov
2007/03 OZV kterou se mění a doplňuje OZV č. 2007/01 o podmínkách a provádění sociální politiky města
2006/04 OZV o vyhlášení závazné části změny č. 2 územního plánu města Dolní Benešov, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2005/04, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 2 územního plánu města Dolní Benešov
2005/04 OZV kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Dolní Benešov
Zavřít