Zpět


Czech Point

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT www.czechpoint.cz je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Úřední hodiny CZECH POINT Dolní Benešov:

Městský úřad Dolní Benešov   
PONDĚLÍ – STŘEDA  8,00 h – 12,00 h;  13,00 h – 17,00 h
ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK 8,00 h – 12,00 h; 13,00 h – 14,30 h

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík (vydává kanc. vnitřních věcí, matrika, podatelna)
  • Živnostenský rejstřík (vydává kanc. vnitřních věcí, matrika, podatelna)
  • Katastr nemovitostí (vydává odbor výstavby)
  • Výpis z insolvenčního rejstříku (vydává kanc. vnitřních věcí, matrika, podatelna)
  • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (vydává kanc. vnitřních věcí, matrika, podatelna)
  • Konverze dokumentů (provádí kanc. vnitřních věcí, podatelna)

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů (vydává kanc. vnitřních věcí, matrika)
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče (vydává kanc. vnitřních věcí, matrika, podatelna)
  • Agendy ISDS (datové schránky) (vydává kanc. vnitřních věcí, podatelna)

Ceník

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů   50,- Kč   0,- Kč
Konverze dokumentů   30,- Kč 30,- Kč
Bodové hodnocení řidiče 100,- Kč 50,- Kč
Agendy ISDS (dle druhu podání) 0,- Kč / 200,- Kč
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč 50,- Kč
Insolvenční rejstřík 100,- Kč 50,- Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ subjektu
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Konverze dokumentů Originál dokumentu
Agendy ISDS (dle druhu podání) Občanský průkaz nebo pas, IČ subjektu
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů IČ subjektu
Insolvenční rejstřík IČ subjektu

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Pro vydání výpisu bodového hodnocení řidiče je třeba osobně předložit občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz.

Zavřít