Zpět

Czech Point

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT www.czechpoint.cz je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Úřední hodiny CZECH POINT Dolní Benešov:

Městský úřad Dolní Benešov   
PONDĚLÍ – STŘEDA  8,00 h – 12,00 h;  13,00 h – 17,00 h
ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK 8,00 h – 12,00 h; 13,00 h – 14,30 h

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík (vydává kanc. vnitřních věcí, matrika, podatelna)
  • Rejstřík trestů právnických osob  (vydává kanc. vnitřních věcí, matrika, podatelna)
  • Živnostenský rejstřík (vydává kanc. vnitřních věcí, matrika, podatelna)
  • Katastr nemovitostí (vydává odbor výstavby)
  • Výpis z insolvenčního rejstříku (vydává kanc. vnitřních věcí, matrika, podatelna)
  • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (vydává kanc. vnitřních věcí, matrika, podatelna)
  • Konverze dokumentů (provádí kanc. vnitřních věcí, podatelna)

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů (vydává kanc. vnitřních věcí, matrika)
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče (vydává kanc. vnitřních věcí, matrika, podatelna)
  • Agendy ISDS (datové schránky) (vydává kanc. vnitřních věcí, podatelna)

Ceník

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů   50,- Kč   0,- Kč
Konverze dokumentů   30,- Kč 30,- Kč
Bodové hodnocení řidiče 100,- Kč 50,- Kč
Agendy ISDS (dle druhu podání) 0,- Kč / 200,- Kč
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů právnických osob 100,- Kč 0,- Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ subjektu
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Konverze dokumentů Originál dokumentu
Agendy ISDS (dle druhu podání) Občanský průkaz nebo pas, IČ subjektu
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů IČ subjektu
Rejstřík trestů právnických osob IČ subjektu

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Pro vydání výpisu bodového hodnocení řidiče je třeba osobně předložit občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz.

Zavřít