Zpět

INFORMACE MěÚ Dolní Benešov PRO OBČANY K ZÁKAZU VJEZDU U VÝHODY

31.12.2017

Informace MěÚ Dolní Benešov pro občany k zákazu vjezdu u Výhody.

Uvádíme zde výňatek z vyhlášky č. 30/2001 Sb., která provádí zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb.

Jak vyplývá z § 15 odst. 3, pro občany Zábřehu a další vyjmenovaná vozidla značka „Zákaz vjezdu“ neplatí.


(3) Dodatková tabulka č. E 13 s nápisem "JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA" omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. O 1, vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY".


Zavřít