Zpět

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY - odstávka systému CDBP (cestovních dokladů s biometrickými prvky) a podávání žádostí o vydání občanského průkazu (OP)

24.10.2011

 

  1. Dne 18.11.2011 (pátek) nebude možné v důsledku odstávky systému CDBP, zpracovávat žádosti o vydání e-pasů, ani nebude možné vyhotovené pasy s biometrickými údaji vydávat.

 

Odstávka systému CDBP se netýká vydávání cestovních dokladů typu „blesk“.

 

  1. Další nezbytná technologická odstávka systému CDBP proběhne v termínu od 23.12.2011 (pátek) - 02.01.2012(pondělí, do 600 hod.)

 

  1. Z důvodu této odstávky (bod 2.) je nejzazší termín pro podání žádosti o vydání e-pasu 19.12.2011. Po dobu odstávky dle bodu 1. a 2. se budou vydávat cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji - tzv. pasy typu „blesk“.

 

  1. O stávající typ OP, se strojově čitelnými údaji, bude možné požádat nejpozději do 14.12.2011 u úřadu příslušného pro vydání OP. V případě, že žádost se podává u nepříslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u matričního úřadu, musí být žádost podána nejpozději do 30.11.2011 (středa).

 

 

 

Do 19.12.2011 lze podat žádost o zapsání titulu do vydávaného e-pasu.

 

Do již vydaných cestovních pasů lze titul zapsat pouze do 31.12.2011.

 

Od 01.01.2012 se tituly do cestovních dokladů zapisovat nebudou.

 

 

 

Tyto informace poskytl MěÚ Hlučín, odbor správních agend, Mírové náměstí 23 v pondělí dne 24.10.2011.

Zavřít