Zpět

Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání, vyvěšeno: 7.9.2017

Soubory ke stažení

Název souboru Formát Velikost
15047750611720890859-vv-oznameni….pdf pdf 1672,104 kb
Zavřít