Zpět

Blahopřání jubilantům

3.6.2010

Vážení spoluobčané,

popřát jubilantům je zvykem v našem městě již řadu let.

 

Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), není možné využívat údaje z evidence obyvatel pro jiné účely než stanoví zákon. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme touto cestou.

 

Přejete-li si, aby od 01.07.2010 zástupci města, úřadu nebo členové komise pro školství, kulturu a sociální záležitosti při MěÚ Dolní Benešov osobně poblahopřáli k významnému jubileu (80, 85, 90- ti a více) nebo k výročí svatby (zlatá svatba, diamantová svatba…) Vám nebo příbuzným, dostavte se prosím k vyplnění formuláře na Městský úřad v Dolním Benešově, odbor vnitřních a sociálních věcí k p. Ireně Moricové (tel.:553 651 285 kl. 26) nebo na matriku k p. Janě Spruchové (tel.:553 651 285 kl.18).  U starších občanů, kteří se nebudou moci sami dostavit na městský úřad, mohou vyzvednout formulář jejich rodinní příslušníci nebo přátelé. Stejné podmínky už také platí při zveřejnění životních událostí v dolnobenešovském zpravodaji (narození, uzavření manželství a úmrtí).

 

Již nyní můžete nahlásit data výročí jubilantů od 01.07.2010 do 31.12. 2010.

 

Děkujeme všem za pochopení a věřte, že k tomuto kroku přistupujeme pouze z důvodu nutnosti dodržování zákonů.

 

 

matrikářka

Zavřít